Tips voor het gebruik van magnetische naamplaten!

Magnetische naamplaten zijn bij onjuist gebruik kwetsbaar!

Omdat de platen langdurig voor u en uw bedrijf reclame moeten maken, dient u de volgend aanwijzingen in acht te nemen:

  • De magnetische naamplaten moeten altijd volledig vlak op de autocarrosserie aangebracht worden. Onder de niet vlak liggende delen van de plaat kan rijwind komen hetgeen verlies van de naamplaat tot gevolg kan hebben.
  • Alleen magnetische naamplaten die aan de magnetische zijde droog en schoon zijn, hechten optimaal.
  • Wanneer de auto een wasbeurt krijgt, dient u vooraf de platen te verwijderen.
  • De magnetische naamplaten dienen steeds op een droge en schone ondergrond aangebracht te worden.
  • Bij grote temperatuurverschillen dient de magnetische zijde (achterkant) van de naamplaten op eventueel condenswater gecontroleerd te worden.
  • Tijdens de wintermaanden de magnetische naamplaten alleen dan aanbrengen, wanneer ze op kamertemperatuur zijn. Koude naamplaten zijn namelijk wat stugger, terwijl naamplaten die op kamertemperatuur zijn flexibeler zijn en daarom optimaal hechten.
  • De magnetische naamplaten dienen dagelijks schoongemaakt te worden aan de magnetische zijde. Het is raadzaam om daarbij mnstens eens per week een normaal reiniginsmiddel (bijv. afwasmiddel) te gebruiken.

Als u voor magnetische naamplaten kiest, omdat deze snel eenvoudig aan te brengen en weer te verwijderen zijn, dient u bij opslag op de volgende punten te letten:

  • De magnetische naamplaten moeten steeds vlak bewaard worden. Dit kan door ze tegen een stalen kast aan te brengen. Voorzichtig lostrekken voorkomt haarscheurtjes in de magnetische laag.
  • Zonodig kunnen de naamplaten opgerold worden, maar altijd met de bedrukte zijde naar buiten.

Wanneer u deze instructies opvolgt, kunt u er van overtuigd zijn, dat de magnetische naamplaten aan uw verwachtingen zullen voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *